DIETERS FONDS

Dieters Fonds wil zich inzetten voor hersentumorpatiënten zodat zij betere kansen kunnen krijgen.

Om dit te kunnen doen, stelden we een bestuur op van KU Leuven-leden en externen die nauw verwacht waren met Dieter:

  • Prof. dr. Johan Swinnen is voorzitter van Dieters fonds. Hij is voorzitter van het Departement Oncologie, hoofd van het Laboratorium voor Lipidenmetabolisme en Kanker en hoofd van het Laboratorium voor Tumorimmunologie en Immunotherapie.
  • Prof. dr. Gabrielle Bergers is hoofd van het Labo voor Tumor Micro-omgeving en Therapeutische Resistentie.
  • Prof. dr. Johan Menten is staflid radiotherapieoncologie, verantwoordelijk voor bestraling van hersentumoren en tumoren bij kinderen. Daarnaast is hij coördinator van de palliatieve zorg van het UZ Leuven en lid van het medisch ethisch comité KU Leuven. Hij deelt zijn kennis met een deeltijdse job als hoogleraar in de faculteit Geneeskunde.
  • Dr. Jeroen Ceuppens is neurochirurg aan AZ Groeninge. Hij is lid van de Belgische Beroepsvereniging Neurochirurgie, van BSN (Belgian Society of Neurosurgery), e.a. Hij volgde het ziekteproces van Dieter op.
  • Andere bestuurdsleden zijn mevr. Griet Van der Perre (secretaris van het Fonds), mevr. Anne-Mie Decavel (Dieters moeder), dhr. Frederic Manhaeghe (Dieters goede vriend) en mevr. Phyline De Cauderlier (Dieters zus).

Jaarlijks zit dit bestuur samen om te zoeken naar projecten die passen binnen onze 3 pijlers:

  1. Het bevorderen van onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van hersentumoren.
  2. Het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe persoonsgerichte therapieën voor patiënten met een hersentumor.
  3. Het steunen van projecten die de opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten willen verbeteren.