Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren

Het Dieter De Cauderlier Fonds voor hersentumoren aan KU Leuven is er gekomen na Dieters overlijden.

Het bestuur bestaat uit hersentumorspecialisten van KU Leuven, Dieters neurochirurg dr. Jeroen Ceuppens (AZ Groeninge, Kortrijk) én Dieters familie en vrienden. We zijn trots dat prof. Johan Swinnen onze voorzitter is.

Samen beslissen we welke projecten we steunen, rekening houdend met deze twee peilers:

  • Onderzoek steunen naar het ontstaan en de behandeling van hersentumoren
    Het fonds schonk € 70 000 aan een nieuw onderzoek waarbij biopsies nauwkeuriger onderzocht kunnen worden met een nieuw apparaat. Normaal worden biopsies in een soort blender gestoken en zien ze daardoor de globale structuur en samenstelling van de tumor. Met dit nieuwe apparaat kunnen ze doorsnedes maken van de biopsie, waardoor ze de samenstelling van de tumor beter kennen. Daardoor kan de prognose en het behandelplan persoonlijker afgesteld worden.
  • Sociaal-emotionele projecten voor (hersentumor)patiënten steunen
    In 2022 ging € 5000 naar Inloophuis Leuven, een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Met dit bedrag richtten zij Dieters zorgplek op, een speciale behandelruimte met aangepaste producten voor kankerpatiënten.